Till innehållet

Hur mycket väggavstånd behövs det vid läggningen? 

Håll 12 – 15 mm avstånd till alla fasta delar (vägg, elementrör o.s.v.).

Avstånd laminat

Avståndet mellan det lagda laminatgolvet och väggen är en av viktigaste sakerna som man måste tänka på vid laminatläggning. Avståndet bör vara mellan 12 och 15 mm. Laminat är ett trämaterial, vars volym ökar under inverkan av fukt (svällning) eller minskar i torr miljö (krympning). Därför är det viktigt att man ger laminatgolvet utrymme att röra sig, för att undvika senare skador p.g.a. svällning.