Till innehållet

Vi har valt en isolering som redan är försedd med en aluminiumfolie som ångspärr. Skall vi lägga silverskiktet på isoleringen uppåt eller nedåt? 

Lägg den belagda sidan uppåt så att skarvarna enkelt kan limmas med aluminiumtejp, och så att du undviker att repa aluminium-/PET-skiktet.

Pro Acoustic+
Till­be­hör