Till innehållet

Behöver jag ångspärrfolie även på 30 år gammal målning? 

Ångspärrfolien bör i princip läggas vid mineraliska underlag, oavsett golvets ålder.

Mer: LOGOCLIC® Läggningsanvisningar

LOGOCLIC®® Isolering