Till innehållet

När behöver jag en ångspärrfolie? 

För alla mineraliska underlag, t.ex. betong och klinkers.