Till innehållet

Varför expansionsfogar? 

Expansionsfogar krävs om den yta som skall läggas mäter mer än 8 m på längden eller mer än 8 m på bredden. Detta har att göra med den ca 90%-iga andelen trä i materialet. (Naturträ krymper och sväller beroende på riktningen upp till 10%; laminat däremot endast max. +-0,1%).

Anpassningsprofiler