Innehåll:

Värmeledningsförmåga (tidigare värmeledningstal)

Anger den värmemängd i J som per sekund transporteras vid en temperaturskillnad på 1 K (= 1 C°) på en längd om 1 m≈. Värmeledningsförmågan behövs för specifikationen av värmeskyddet för byggkomponenter. Tack vare sin mycket goda värmeledningsförmåga lämpar sig laminatgolv utmärkt för varmvattenbaserad golvvärme (→golvvärme). Vid golvvärme bör summan av alla material inte överskrida 0,15 m2 K/W. Om ingen golvvärme används, avgör kunden vilken ledningsförmåga som önskas.

« tillbaka till översikten


upp


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept