Innehåll:

Värmeledningsförmåga (tidigare värmeledningstal)

Anger den värmemängd i J som per sekund transporteras vid en temperaturskillnad på 1 K (= 1 C°) på en längd om 1 m≈. Värmeledningsförmågan behövs för specifikationen av värmeskyddet för byggkomponenter. Tack vare sin mycket goda värmeledningsförmåga lämpar sig laminatgolv utmärkt för varmvattenbaserad golvvärme (→golvvärme). Vid golvvärme bör summan av alla material inte överskrida 0,15 m2 K/W. Om ingen golvvärme används, avgör kunden vilken ledningsförmåga som önskas.

« tillbaka till översikten


upp