Innehåll:

Svällning

Svällning
uppstår vid upptagning av fukt genom fogarna. Därför bör man alltid torka upp utspillt vatten omedelbart. Svällningen tar sig uttryck främst i "blåsbildning" på plankkanterna, skålning av plankorna tvärs mot längsriktningen. 

« tillbaka till översikten


upp


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept