Innehåll:

Finns det skadliga ämnen i laminat?

Laminat innehåller extremt små mängder skadliga ämnen eftersom det till ca 95% består av trämaterial. Detta kontrolleras löpande genom certifikat som t.ex. Blå ängeln.

Ytterligare frågor:

« tillbaka till översikten


upp


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept