Innehåll:

Finns det skadliga ämnen i laminat?

Laminat innehåller extremt små mängder skadliga ämnen eftersom det till ca 95% består av trämaterial. Detta kontrolleras löpande genom certifikat som t.ex. Blå ängeln.

Ytterligare frågor:

« tillbaka till översikten


upp