Innehåll:

Impregnering

En försegling av bärarmaterialet mot fukt. Förseglingen åstadkoms i tillverkningen av bärarplattan genom en ökning av hartsandelarna samt tillsättande av hydrofoberingsmedel (t.ex. vax, paraffin). En ytterligare försegling av plankfogarna kan uppnås under läggningen genom tillsättande av lim eller ClickguardTM. Hos traditionella limförbindningar har det lim som applicerats på fjäderovansidan den dubbla funktionen av lim och impregnering. En impregnering efter läggningen av laminatgolvet är meningslös eftersom de filmbildande substanser som t.ex. vax, hamnar på laminatets yta, och är mycket svåra att få bort. En konsekvens av sådana medel är att det bildas ränder och spår.

« tillbaka till översikten


upp