Innehåll:

DIN EN 13329

Denna europeiska standard definierar kriterier, krav och testmetoder för laminatgolv. Den innehåller ett klassificeringssystem med praktiska krav för vissa användningsområden och belastningsklasser. Standarden visar också i vilka områden laminatgolv kan användas optimalt. Exempelvis är följande krav definierade i standarden:

  • Måttändringar efter ändring av relativ luftfuktighet
  • Höjdskillnader mellan sammanfogade element
  • Fogöppningar mellan sammanfogade element
  • Rätvinklighet hos elementet
  • Lichtechtheit
  • Abhebefestigkeit

« tillbaka till översikten


upp