Innehåll:

Enligt laminattillverkarens uppgifter måste jag lämna en expansionsfog i mitten av rummet. Hur överbryggar jag enklast detta "gap"?

Här är det bäst att använda Logoclic övergångsprofiler som är avstämda mot Logoclic laminatgolven.

Ytterligare frågor:

« tillbaka till översikten


upp