Innehåll:

Enligt laminattillverkarens uppgifter måste jag lämna en expansionsfog i mitten av rummet. Hur överbryggar jag enklast detta "gap"?

Här är det bäst att använda Logoclic övergångsprofiler som är avstämda mot Logoclic laminatgolven.

Ytterligare frågor:

« tillbaka till översikten


upp


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept