Till innehållet

LOGOCLIC® laminatgolv garantibestämmelser

LOGOCLIC® laminatgolv: bo bra med garanti

LOGOCLIC® golv är robusta och har lång livslängd. Därför ger vi dig upp till 30 års garanti på våra golv.

Garantivillkoren är följande

 1. Läggningen skall utföras enligt gällande LOGOCLIC® läggningsanvisning.
 2. I offentlig miljö måste produkterna limmas enligt läggningsanvisningen.
 3. Nyttjande och skötsel skall utföras med beaktande av hänvisningarna i LOGOCLIC® läggningsanvisning.
 4. Extraordinär belastning och mekaniska skador samt inkorrekt skötsel leder till bortfall av garantin.

   
 5. Som slitage av täckskiktet gäller ett sammanhängande ställe av minst en cm² yta, där dekorskiktet saknas helt. Slitagetecken på plankkanterna omfattas inte av garantin.
 6. En reklamation måste föreläggas säljaren skriftligen, senast 30 dagar efter det att defekten har uppträtt, med köpdokumentet i original.
 7. Plankor med synliga defekter får inte läggas. Om så ändå sker, bortfaller garantiåtagandet.
 8. BAUHAUS AG förbehåller sig rätten att göra en besiktning av den reklamerade varan på plats.

Garantin omfattar följande:

 1. Vid en motiverad reklamation väljer tillverkaren att reparera eller byta ut de defekta varorna kostnadsfritt.
 2. Om tillverkaren inte längre kan leverera ett mönster, lämnas likvärdig ersättning ur det vid var tidpunkt gällande leveransprogrammet.
 3. Garantin gäller endast i Tyskland. Mannheim är enda laga forum.
 4. Om garantin tas i anspråk förlängs inte garantitiden. Garantin rättar sig efter varans verkliga värde, d.v.s. under hela garantitiden minskas ersättningsåtagandet gentemot varans nyvärde årligen med en procentuell andel sett till garantitiden, d.v.s.

Vid ianspråktagande bär kunden skillnaden mellan verkligt värde och nyvärde.

Tysk lagstiftning gäller under uteslutande av FN-konventionen om avtal om internationella köp av varor (CISG).

Garantibestämmelser laminatgolv

Garantibestämmelser vaggpaneler takpaneler