Innehåll:

Lämpliga underlag

Laminat- och parkettunderlag - det bästa under ytan!

Det är inte överallt som det finns optimala förutsättningar för läggning av laminat. Beroende på det befintliga underlaget behöver man använda extra isolerings- eller utjämningsmaterial. Det är endast på det sättet som det kan garanteras att boendekomforten hålls på en hög nivå. Med LOGOCLIC blir valet av lämpligt isoleringsunderlag till en barnlek.

Kan jag lägga LOGOCLIC-laminat ovanpå heltäckningsmatta?

Nej. Underlaget är alltför flexibelt, klickskarvarna utsätts för alltför hög belastning. Tyvärr måste heltäckningsmattan ut. Vilka isoleringsmaterial som du sedan behöver mellan underlaget och laminatet är avhängigt av typen av underlag.

Laminat på cement, går det bra?

Självklart! Här behöver man en ångbroms och steg- resp. rumsljuddämpning, eller så använder man ett isoleringsunderlag med inbyggd ångbroms. Proffsakustikmattan "Pro Acoustic+" tar hand om bägge momenten. Den är en utmärkt ljuddämpare och har ett tillförlitligt fuktskydd. Den har dessutom mycket goda egenskaper vad gäller värmegenomsläppligheten, något som är allra största betydelse vid läggning på golvvärme. Om värmegenomsläppligheten inte har så stor betydelse, kan man använda isoleringen EPS Plus. Även den är en kombination av ljuddämpning och fuktskydd, som föreskrivs vid läggning av laminat på mineraliska golv.

Läggning på trä - några problem?

Nej! Här är problemet snarast att golvet inte är exakt jämnt och därför måste isoleringsmaterialet utjämna höjdskillnaderna. XPS Maxima underlaget har en mycket effektiv dämpning av både steg- och rumsljud samt värmeisolering.

Det kan utjämna oregelbundenheter på upp till 4 mm. Vid mindre höga krav på isoleringseffekten kan ECO Wood underlaget komma ifråga - en naturprodukt av träfiber. Det är viktigt att trägolvet inte är rörligt, d.v.s. knarrande bräder måste först fästas ordentligt. Vid underlag av plywood eller monteringsskivor gäller samma sak. Här får ångbroms inte användas.

PVC-golv - måste jag plocka bort dem först om jag vill lägga LOGOCLIC-laminatgolv?

Om det rör sig om ett underlag som är limmat över hela ytan, och om det inte finns golvvärme: nej. Med ett PVC-golv får du en effektiv ångbroms och behöver inte installera något extra fuktskydd. Om golvet är jämnt kan du lägga även utan ytterligare utjämningsisolering. Vid ojämnheter behöver man ett underlägg som kan utjämna dessa. Här lämpar sig XPS Maxima eller Eco Wood underlaget.

Klinkers eller stengolv - vad skall jag göra?

Här krävs alltid en ångbroms, d.v.s. det är lämpligt att använda isolering med integrerat fuktskydd. Och en sak till: här krävs steg- eller rumsljuddämpning. Eventuellt behövs även golvutjämning. Precis som för läggning på målat underlag kan du välja bland en mängd olika isoleringsunderlägg, beroende på rumssituationen.


upp

CMS