Innehåll:

Vårt ansvar för miljön

LOGOCLIC® visar initiativ för naturskyddet

Laminat från LOGOCLIC® tillverkas med miljövänliga metoder av förnybara råmaterial. I ett antal år har vi genom vår aktiva insats för hållbart skogsbruk, och vår sparsamma användning av den värdefulla resursen trä, varit pionjär när det gäller miljövänlig tillverkning av golvmaterial. Därför är även avfallshanteringen av LOGOCLIC®-laminat mycket enkel, tack vare detta resurs- och miljövänliga produktionssätt. Vårt laminat behöver inte, till skillnad från många andra golvmaterial, klassificeras som grovsopor. Vi säkerställer därigenom att vårt ekologiska fotavtryck är så litet som möjligt.

Fullt fokus på naturresursen skog

Men vårt engagemang är bredare än så: vi arbetar med olika initiativ för miljö- och naturskydd.

Låt oss nämna som exempel vårt samarbete med stiftelsen "Unternehmen Wald" för revitalisering och nyplantering av tyska skogsbestånd under 2012. Det aktiva användandet av vår roll som kommunikatör och möjliggörare av miljöskyddsinitiativ är djupt förankrat i LOGOCLIC®-filosofin. Som användare av naturresursen skog är det mycket viktigt för oss att vi bidrar till skyddet av denna ursprungliga livsmiljö och dess stora artrikedom. När du väljer produkter från LOGOCLIC® hjälper du oss att hålla våra initiativ levande och att ge nya impulser till bevarandet och upprätthållandet av orörd natur i vår närmiljö.


upp

CMS