Innehåll:

Underlagsfukt

Med mineraliska underlag (t.ex. massa) eller ett underlag som är täckt med en slitbeläggning (natursten, keramiska klinkers/plattor, plast) måste man alltid räkna med fukt som stiger upp underifrån. Fukthalten i dessa underlag kan mätas med ett CM-instrument. För att inte den uppstigande fukten skall tränga in i laminatgolvet måste man använda en →ångspärr. Vid underlag som består av trä eller trämaterialskivor (t.ex. bräder, spånplattor) krävs ingen ångspärr. 

« tillbaka till översikten


upp


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept