Innehåll:

Underlagsfukt

Med mineraliska underlag (t.ex. massa) eller ett underlag som är täckt med en slitbeläggning (natursten, keramiska klinkers/plattor, plast) måste man alltid räkna med fukt som stiger upp underifrån. Fukthalten i dessa underlag kan mätas med ett CM-instrument. För att inte den uppstigande fukten skall tränga in i laminatgolvet måste man använda en →ångspärr. Vid underlag som består av trä eller trämaterialskivor (t.ex. bräder, spånplattor) krävs ingen ångspärr. 

« tillbaka till översikten


upp