Innehåll:

Golv med framtid - miljövänliga och sunda

Laminat från LOGOCLIC® med certifiering "Blå ängeln"

Alla våra LOGOCLIC®-laminatgolv har erhållit miljömärkningen "Blå ängeln". Den kännetecknar en rad produkter som innehåller mindre av skadliga ämnen än vad lagen föreskriver, och som ur boendemiljöaspekt är ofarliga.

LOGOCLIC®-laminatgolv är till största delen tillverkade av det förnybara råmaterialet trä. De innehåller inga ämnen som är farliga för boendemiljön - det gäller i synnerhet ytbehandlingen. Det är fördelar för både miljön och hälsan.


upp

CMS