Innehåll:

Golv med framtid - miljövänliga och sunda

Laminat från LOGOCLIC® med certifiering "Blå ängeln"

Alla våra LOGOCLIC®-laminatgolv har erhållit miljömärkningen "Blå ängeln". Den kännetecknar en rad produkter som innehåller mindre av skadliga ämnen än vad lagen föreskriver, och som ur boendemiljöaspekt är ofarliga.

LOGOCLIC®-laminatgolv är till största delen tillverkade av det förnybara råmaterialet trä. De innehåller inga ämnen som är farliga för boendemiljön - det gäller i synnerhet ytbehandlingen. Det är fördelar för både miljön och hälsan.


upp

CMS


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept