Innehåll:

Varför ångspärr?

Ångspärrfolierna förhindrar inträngning av fukt via underlaget, t.ex. massa, i laminatgolvet. Ångspärrar behöver läggas endast vid mineraliska underlag såsom massa, betong, asfalt, eftersom vattenånga går ned i marken som dagg i vissa klimatförhållanden och kan orsaka byggnadsskador.

Ytterligare frågor:

« tillbaka till översikten


upp


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept