Innehåll:

Varför ångspärr?

Ångspärrfolierna förhindrar inträngning av fukt via underlaget, t.ex. massa, i laminatgolvet. Ångspärrar behöver läggas endast vid mineraliska underlag såsom massa, betong, asfalt, eftersom vattenånga går ned i marken som dagg i vissa klimatförhållanden och kan orsaka byggnadsskador.

Ytterligare frågor:

« tillbaka till översikten


upp