Innehåll:

Rumsljud

En särskild form av stomljud. Det uppstår när någon går över golvet och överförs via de omgivande väggarna och taket till angränsande rum, samt strålar ut som luftljud. Ljudet mäts i dB. För att motverka rumsljudet lägger man en rumsljudisolering under laminatet vid läggningen av laminatgolvet (t.ex. 2 mm PE-"Noppa"-skumfolie, korkmatta/-klinker, filtbanor/-klinker) under laminatet. Laminat med integrerad rumsljuddämpning minskar rumsljudet och gör ytterligare isoleringsmaterial överflödigt. Underlagsmaterial för laminat bör inte underskrida en tryckstabilitet på minst s 2t/m2. I annat fall brister profilerna vid frekvent belastning.

« tillbaka till översikten


upp