Innehåll:

Vad är rums- och stegljud, och vad kan jag göra mot det?

Rumsljud är en särskild form av stomljud. Det uppstår när någon går över golvet och överförs via de omgivande väggarna och taket till angränsande rum, samt strålar ut som luftljud. Ljudet mäts i dB. För att motverka rumsljudet lägger man en rumsljudisolering under laminatet vid läggningen av laminatgolvet. Produktgrupperna Silentos, Ambienta och Elegancia är redan utrustade med en rumsljud- och stegljudsisolering.

Ytterligare frågor:

« tillbaka till översikten


upp


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept