Innehåll:

Repor

Skador på ytan. Oftast kan de förmärkas endast optiskt och i blickriktningen mot infallande ljus. Djupare repor syns och känns mer, eftersom de förstör overlay och mönsterpapper och går ned i bärarmaterialet. Repor uppstår ofta vid överbelasning av laminatgolvet, vilken åstadkoms genom felaktig hantering.

« tillbaka till översikten


upp


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept