Innehåll:

Repor

Skador på ytan. Oftast kan de förmärkas endast optiskt och i blickriktningen mot infallande ljus. Djupare repor syns och känns mer, eftersom de förstör overlay och mönsterpapper och går ned i bärarmaterialet. Repor uppstår ofta vid överbelasning av laminatgolvet, vilken åstadkoms genom felaktig hantering.

« tillbaka till översikten


upp