Innehåll:

Säkerhet genom skogscertifieringssystemet PEFC

Laminat från LOGOCLIC® ur certifierat skogsbruk

Certifieringssystemet för hållbart skogsbruk (PEFC) säkerställer att det trä som används i LOGOCLIC® laminat kommer från hållbart skötta skogar.

Varfär är laminatet från LOGOCLIC® hållbart?

  • Det avverkas inte mer trä än vad som återväxer
  • Efter fällning ser man till att ny skog bildas.
  • Artrikedomen i ekologiska skogssystem upprätthålls.
  • Funktionen hos skogarna för vatten- och markskydd samt klimat skyddas.

Vad exakt är PEFC?

PEFC står för "Programme for the Endorsment of Forest Certification Systems", alltså "certifieringssystem för hållbart skogsbruk". PEFC-certifieringen är ett oberoende och transparent kontrollsystem för prövning av hållbart och därmed föredömligt skogsbruk. Alla skogsägare kan delta på frivillig basis.

PEFC är dessutom ett spårningssystem för kontroll av ursprunget för en produkt. Detta spårningssystem sträcker sig från certifierade skogar via de företag som bearbetar träet, till slutprodukten på hyllan.

 

Laminat för miljön - hållbar hushållning

Vid produktionen av laminat används endast trä från hållbart skogsbruk. Därmed skapas även en hållbar laminatproduktion. Genom att inhemskt trä används, behöver inte miljön belastas med långa transportvägar – ytterligare ett plus. Laminat från LOGOCLIC® kan också sägas vara en återvinningsprodukt, eftersom dels skogsrundvirke, dels trärester från sågindustrin används. Rester som inte går att ta tillvara omvandlas i våra biomassakraftverk till miljövänlig el, som vi i sin tur använder till produktionen.


upp

CMS