Innehåll:

Hightech-produkten laminat

Naturligt trä och innovativ teknologi – laminat från LOGOCLIC®

Mer än 30 års forskning och utveckling har gjort laminat till en hightech-produkt. Utmärkta produktegenskaper såsom tålighet, lång livslängd, hållbarhet och frihet från skadliga ämnen kännetecknar laminatet från LOGOCLIC®.

Laminat – autentiskt som äkta trä

Ett laminatgolv är mycket mer än bara ett imitat av naturliga ytor. Dagens laminat ser ofta så naturligt ut att det knappt går att skilja från golv i äkta trä. Det bästa: du själv bestämmer hur "äkta" du vill ha det.

Mångsidigheten hos laminat – ett svårt val!

Förutom färgsättningen genererar framför allt ådringen i mönstret den eftersträvade likheten med äkta trä, från svagt mönstrat till mycket levande. Högupplösande kopier av de naturliga förebilderna garanterar ett absolut naturligt utseende, medan omfattande optiska testmetoder säkerställer den idealiska kombinationsförmågan inbördes hos plankorna. De finns i de mest skiftande format - långa, smala eller komapkta plankor.

Gå som på äkta trä - laminat med effekt

För att komma så nära den naturliga förebilden som möjligt, inarbetar vi fibrer och porer i mönstret. Effekten syns direkt - ytan blir inte enhetligt jämn, utan ger en kännbar upplevelse. Denna effekt blir möjlig med modernt register- och porsynkrontryck, som också kan användas till andra mönster, t.ex. sten- eller metallutseende i kakelformat.

Individuell boendeatmosfär tack vare laminat

Varför vänta tills att det nya golvet får patina och ser rustikt ut? Med laminat bestämmer du redan från början hur golvet skall se ut. Nya trämönster skapar ett rustikt utseende med unikt strukturerade ytor som ser borstade ut. Just mot denna bakgrund kan man skapa många ovanliga och helt individuella rumsintryck med hjälp av laminat.

Bortskaffning av laminat: snabbt och enkelt

Vårt laminat går lätt att ta isär igen tack vare de genomtänkta klickfogarna. Bortskaffningen är lika enkel: enskilda plank eller rester från läggningen kan utan problem slängas i hushållssoporna. Större mängder, t.ex. helt utrangerade golv, lämnas bäst till restavfalls- eller återvinningscentral.

Laminat är inget specialavfall

Förbrukat LOGOCLIC®-laminat är inget "specialavfall" som måste hanteras till stora kostnader. Tvärtom: du kan själv elda upp laminatet, eftersom det till största delen består av trä och genom att inga skadliga ämnen frisätts för förbränningen. Lokalt gällande föreskrifter måste dock ovillkorligen beaktas!

Laminat kan tas tillvara!

Nya metoder gör det möjligt att partiellt återvinna laminat: nedbrutet till spån går det mesta av golvet att tillföra produktionsprocessen igen. Som kultursubstrat kan spånet t.o.m. användas i lantbruk och trädgårdsodling.


upp

CMS