Innehåll:

Klimatisering

Laminat består till mer än 90% av trämaterial och har därmed träets typiska materialegenskaper, d.v.s. materialet anpassar sig till omgivande luftfuktighet. Beroende på luftfuktigheten i rummet tas fukt upp eller avges av trämaterialet. Det gör att dimensionerna kan förändras. För att anpassa materialet till rumsklimatet före läggning måste man låta laminatet vila i ca 48 timmar i det rum där det senare skall läggas. Om man inte klimatiserar laminatet kan fogbildning, skålning, extrema dimensionsförändringar och liknande uppstå. Helst skall lagring ske i uppvärmda, dragluftfria, torra rum vid en relativ luftfuktighet på > 40- < 75 % och en lufttemperatur på ca 18 C°.

« tillbaka till översikten


upp


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept