Innehåll:

Klimatisering

Laminat består till mer än 90% av trämaterial och har därmed träets typiska materialegenskaper, d.v.s. materialet anpassar sig till omgivande luftfuktighet. Beroende på luftfuktigheten i rummet tas fukt upp eller avges av trämaterialet. Det gör att dimensionerna kan förändras. För att anpassa materialet till rumsklimatet före läggning måste man låta laminatet vila i ca 48 timmar i det rum där det senare skall läggas. Om man inte klimatiserar laminatet kan fogbildning, skålning, extrema dimensionsförändringar och liknande uppstå. Helst skall lagring ske i uppvärmda, dragluftfria, torra rum vid en relativ luftfuktighet på > 40- < 75 % och en lufttemperatur på ca 18 C°.

« tillbaka till översikten


upp