Innehåll:

Klassiska socklar

K58C

Bredd: 18 mm
Höjd: 58 mm
Längd: 2 600 mm

Den moderna, raklinjiga varianten är specialiserad på mönster i klinker- och stenutseende i LOGOCLIC-sortimentet. Dessutom har vi ett stort program med trämönster och monteringsklips för kabeldragning.

K40

Bredd: 22 mm
Höjd: 40 mm
Längd: 2 600 mm

Denna MDF-golvlisttyp är en klassiker bland lister, avstämd mot träutseendet hos golvmönstren från LOGOCLIC. Monteringsklipsen garanterar ett enkelt montage och gör att kablarna kan dras osynligt.

K23C

Bredd: 23 mm
Höjd: 29 mm
Längd: 2 600 mm

En intressant möjlighet att utforma väggavslutet på ett filigrant sätt. Monteringsklipsen ger en snabb förankring och listen kan enkelt tas bort. Formen liknar den hos en kvartsstav.

K22

Bredd: 22 mm
Höjd: 22 mm
Längd: 2 600 mm

Denna typ av list skapar en snabb, diskret lösning för väggavslut. Extrabred kvartsstav för optimal expansionsfog.


upp