Innehåll:

Hållbart laminat från LOGOCLIC®

Miljövänlig tillverkning av LOGOCLIC®-laminat

LOGOCLIC® laminat består till 95% av träfibrer och cellulosa, d.v.s. papper, som ju som alla vet också tillverkas av trä. Eftersom trä räknas till återväxande och förnybara råmaterial, är laminatet från LOGOCLIC® en mycket resurssnål produkt.

Kontrollerad tillverkning av LOGOCLIC®-laminat

Tillverkningen av LOGOCLIC®-laminat äger rum i moderna produktionsanläggningar som är underkastade mycket stränga krav när det gäller utsläpp och miljöskydd. Många av dessa anläggningar har ett eget energi- och värmekretslopp och drivs därför mycket miljövänligt.

Laminat från LOGOCLIC®: miljövänlig produktion

För tillverkningen av LOGOCLIC® laminat används till övervägande delen trä från inhemska och hållbart skötta skogar. Alltså ingen miljöbelastning genom träimport från andra håll i världen. Dessutom används huvudsakligen trärester från sågindustrin som råmaterial, förutom rundvirke. Därför är LOGOCLIC® laminat till viss del t.o.m. en återvinningsprodukt.

Laminatet utgör ingen fara för hälsan

Formaldehyd är en naturlig komponent i trä, och finns dessutom i melaminharts, därför innehåller även ett laminatgolv från LOGOCLIC® formaldehyd. Det är dock ingen fara för hälsan: den formaldehyd som finns i melaminhartset integreras fast i trästrukturen under härdningen och kan därför inte komma ut i rumsluften.

LOGOCLIC® laminat produceras ekologiskt

Alla komponenter i LOGOCLIC® laminat tillverkas utan tillsats av pesticider, klororganiska föreningar och skadliga tungmetaller. Beläggningarna är dessutom fria från mjukgörare.


upp

CMS