Innehåll:

Hållbart laminat från LOGOCLIC®

Miljövänlig tillverkning av LOGOCLIC®-laminat

LOGOCLIC® laminat består till 95% av träfibrer och cellulosa, d.v.s. papper, som ju som alla vet också tillverkas av trä. Eftersom trä räknas till återväxande och förnybara råmaterial, är laminatet från LOGOCLIC® en mycket resurssnål produkt.

Kontrollerad tillverkning av LOGOCLIC®-laminat

Tillverkningen av LOGOCLIC®-laminat äger rum i moderna produktionsanläggningar som är underkastade mycket stränga krav när det gäller utsläpp och miljöskydd. Många av dessa anläggningar har ett eget energi- och värmekretslopp och drivs därför mycket miljövänligt.

Laminat från LOGOCLIC®: miljövänlig produktion

För tillverkningen av LOGOCLIC® laminat används till övervägande delen trä från inhemska och hållbart skötta skogar. Alltså ingen miljöbelastning genom träimport från andra håll i världen. Dessutom används huvudsakligen trärester från sågindustrin som råmaterial, förutom rundvirke. Därför är LOGOCLIC® laminat till viss del t.o.m. en återvinningsprodukt.

Laminatet utgör ingen fara för hälsan

Formaldehyd är en naturlig komponent i trä, och finns dessutom i melaminharts, därför innehåller även ett laminatgolv från LOGOCLIC® formaldehyd. Det är dock ingen fara för hälsan: den formaldehyd som finns i melaminhartset integreras fast i trästrukturen under härdningen och kan därför inte komma ut i rumsluften.

LOGOCLIC® laminat produceras ekologiskt

Alla komponenter i LOGOCLIC® laminat tillverkas utan tillsats av pesticider, klororganiska föreningar och skadliga tungmetaller. Beläggningarna är dessutom fria från mjukgörare.


upp

CMS


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept