Innehåll:

Bärarplattor

Alla slags trämaterialplattor (t.ex. spån-, HDF-plattor) som är försedda med beläggningsmaterial. Beläggningsmaterial är t.ex. laminat och faner. Vid laminattillverkning används i huvudsak HDF-plattor med tjocklekar 6 - 8 mm. När det gäller →klicklaminat tillverkas bärarplattorna med låg svällning genom tillsättande av en högre andel lim vid pressningen till platta. Spånplattor som bärarplattor är klart underlägsna HDF-plattan i de tekniska egenskaperna som tryck- eller stötbelastning samt läggningsegenskaper, och kommer på sikt att försvinna från marknaden som bärarmaterial.

« tillbaka till översikten


upp