Innehåll:

Bärarplattor

Alla slags trämaterialplattor (t.ex. spån-, HDF-plattor) som är försedda med beläggningsmaterial. Beläggningsmaterial är t.ex. laminat och faner. Vid laminattillverkning används i huvudsak HDF-plattor med tjocklekar 6 - 8 mm. När det gäller →klicklaminat tillverkas bärarplattorna med låg svällning genom tillsättande av en högre andel lim vid pressningen till platta. Spånplattor som bärarplattor är klart underlägsna HDF-plattan i de tekniska egenskaperna som tryck- eller stötbelastning samt läggningsegenskaper, och kommer på sikt att försvinna från marknaden som bärarmaterial.

« tillbaka till översikten


upp


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept