Přejít na obsah

Co je kročejový hluk a hluk vznikající při chůzi a co proti němu lze učinit? 

Kročejový hluk je zvláštní forma zvuku, šířícího se tělesem. Vzniká v důsledku chůze po podlaze, je přenášen přilehlými stěnami a stropem a emitován do sousedních prostor jako zvuk šířící se vzduchem. Tento zvuk se měří v dB. K zabránění kročejovému hluku, se při pokládce laminátové podlahy pokládá pod laminát izolace proti kročejovému hluku. Skupiny produktů Silentos, Ambienta a Elegancia jsou již izolací proti kročejovému hluku a hluku vznikajícímu při chůzi vybaveny.

Pro Acoustic+
K pro­duk­tům