Přejít na obsah

Na co se musí před pokládkou dát pozor u podkladu?

Podklad musí být připraven takovým způsobem, aby bylo možno laminátovou podlahu položit v souladu s návodem výrobce. Jako podklad pro pokládku laminátové podlahy se hodí m.j. minerální podklady (např. potěr, beton, asfalt), konstrukce z dřevotřískových desek, podlahy z dřevěných palubek nebo původní podklady se stávajícími tvrdými krytinami jako např. kámen, keramika, PVC.

Mimoto je důležité dát pozor na rovinnost, pevnost a vlhkost. Podklady s rozdílem povrchů více než 3 mm na běžný metr se musí obrousit popř. vytmelit. Podklad musí být pokud možno co nejpevnější, aby bylo zajištěno, že nebude pružit nebo nedojde ke stlačení v důsledku zatížení. Protože se zejména u minerálních podkladů musí počítat se vzlínající vlhkostí podkladu, musí se předem položit parozábrana.