Přejít na obsah

Na co je nutno dát pozor u mezery od stěny?

Mezera mezi položenou laminátovou podlahou a stěnou je jedním z nejdůležitějších bodů, na který se musí při pokládce laminátu dát pozor. Mezera by měla být mezi 12 a 15 mm. Laminát je dřevěný materiál, jehož objem se vlivem vlhkosti zvětšuje (bobtná) nebo se v suchém prostředí smršťuje (sesychá). Proto je důležité, aby měla laminátová podlaha prostor pro dilataci, k vyloučení pozdějších škod v důsledku nabobtnání.