Přejít na obsah

Jakou vzdálenost od stěny musím při pokládce dodržet?

Musíte dodržet vzdálenost 12 – 15 mm od všech pevných dílů. (stěna, trubky topení apod.)