:

Montáž profilů

Příprava

 1. Vyměření
  Určete potřebné délky. Pamatujte na úhly zkosení.
 2. Plánování
  Nakreslete si půdorys a spočítejte případný potřebný počet hmoždinek a šroubů
 3. Zkracování
  Při zkracování pamatujte na úhly zkosení. Hrany řezů zbavte otřepů.

Montáž na hmoždinky

 1. Vyvrtejte otvory
 2. Hmoždinky nastavte do požadované polohy v liště prostým posunutím
 3. Přiklapněte lištu

Montáž na šrouby

 1. Vyvrtejte otvory
 2. Lištu přišroubujte

Montáž na lepidlo

 1. Stáhněte ochranný papír.
 2. Profil přitlačte.

nahoru

CMS