:

Montáž profilů

Příprava

 1. Vyměření
  Určete potřebné délky. Pamatujte na úhly zkosení.
 2. Plánování
  Nakreslete si půdorys a spočítejte případný potřebný počet hmoždinek a šroubů
 3. Zkracování
  Při zkracování pamatujte na úhly zkosení. Hrany řezů zbavte otřepů.

Montáž na hmoždinky

 1. Vyvrtejte otvory
 2. Hmoždinky nastavte do požadované polohy v liště prostým posunutím
 3. Přiklapněte lištu

Montáž na šrouby

 1. Vyvrtejte otvory
 2. Lištu přišroubujte

Montáž na lepidlo

 1. Stáhněte ochranný papír.
 2. Profil přitlačte.

nahoru

CMS


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept