Indhold:

Profilernes montering

Forberedelse

 1. Måling
  Bestem nødvendig længde. Husk geringer.
 2. Planlægning
  Tegn grundplanen og bestem det nødvendige antal dyvler og skruer.
 3. Tilskæring
  Husk geringer ved tilskæring. Slib skærekanterne let.

Montering vha. dyvler

 1. Bor huller
 2. Placér dyvlerne inde i skinnen ved at forskyde den.
 3. Bank listen ind

Montering med skruer

 1. Bor huller.
 2. Skru listen på.

Montering med tape

 1. Tag beskyttelsesfolien af.
 2. Tryk profilen fast.

op

CMS