:

Emisní třída

je zkráceným označením pro emisní třídy. To označuje dřevěné materiály podle množství jeho emisí formaldehydu. Rozdělení je do třídy E1 a E2, přičemž třída E1 je třída s nejnižšími emisemi škodlivin (označená jako “bez škodlivin”), která je zákonem požadována pro použití v interiéru. Pro klasifikaci je směrodatný zkušební prostor. Obsah formaldehydu ve vzduchu je měřen v ppm (parts per million). Přípustné zatížení prostoru nesmí překročit hodnotu 0,1 ppm. Všechny originální Krono lamináty odpovídají třídě E1.

« zpět k přehledu


nahoru


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept