:

Emisní třída

je zkráceným označením pro emisní třídy. To označuje dřevěné materiály podle množství jeho emisí formaldehydu. Rozdělení je do třídy E1 a E2, přičemž třída E1 je třída s nejnižšími emisemi škodlivin (označená jako “bez škodlivin”), která je zákonem požadována pro použití v interiéru. Pro klasifikaci je směrodatný zkušební prostor. Obsah formaldehydu ve vzduchu je měřen v ppm (parts per million). Přípustné zatížení prostoru nesmí překročit hodnotu 0,1 ppm. Všechny originální Krono lamináty odpovídají třídě E1.

« zpět k přehledu


nahoru