:

Vzdálenost od stěny

Laminát je dřevěný materiál, jehož objem se vlivem vlhkosti zvětšuje (bobtná) nebo se v suchém prostředí smršťuje (sesychá). Proto je důležité, aby měla laminátová podlaha prostor pro dilataci, k vyloučení pozdějších škod v důsledku nabobtnání. Jako škody se mohou vyskytnout: otevřené spáry, zvlnění, stlačení v oblasti spáry s odloupnutím dekoru, zvednutí podlahy (hrboly). Vzdálenost mezi laminátem a stěnou by měla být cca 12 mm a je při pokládce fixována distančními klíny.

« zpět k přehledu


nahoru