:

Vzdálenost od stěny

Laminát je dřevěný materiál, jehož objem se vlivem vlhkosti zvětšuje (bobtná) nebo se v suchém prostředí smršťuje (sesychá). Proto je důležité, aby měla laminátová podlaha prostor pro dilataci, k vyloučení pozdějších škod v důsledku nabobtnání. Jako škody se mohou vyskytnout: otevřené spáry, zvlnění, stlačení v oblasti spáry s odloupnutím dekoru, zvednutí podlahy (hrboly). Vzdálenost mezi laminátem a stěnou by měla být cca 12 mm a je při pokládce fixována distančními klíny.

« zpět k přehledu


nahoru


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept