Přejít na obsah

Záruční podmínky pro laminátové podlahy LOGOCLIC®

Laminátové podlahy – kvalitní bydlení se zárukou

Produkty LOGOCLIC® jsou robustní a trvanlivé – na to vám dáme záruku až 30 let!

Záruční podmínky jsou následující:

 1. Pokládku je nutno provést dle platného návodu k pokládce LOGOCLIC®.
 2. V objektu je nutno nanést lepidlo na produkty v souladu s návodem k pokládce.
 3. Při používání a údržbě je nutno zohlednit pokyny uvedené v návodu k pokládce LOGOCLIC®.
 4. Mimořádné zatížení, mechanická poškození a také nesprávná údržba jsou vyloučeny ze záruky.
   
 5. Za oděr krycí vrstvy se považuje souvislá plocha o velikosti minimálně jednoho cm², která na dekorační vrstvě zcela chybí. Oděry na hranách prvků nespadají do záručních nároků.
 6. Reklamaci je nutno oznámit prodejci písemně a přiložit originál prodejního dokladu, nejpozději 30 dnů po vzniku vady.
 7. Podlahová prkna s viditelnými závadami nesmí být položena. V opačném případě záruční nároky zanikají.
 8. Společnost BAUHAUS k.s. si vyhrazuje právo provést posouzení reklamovaného zboží přímo na místě.

Záruční servis zahrnuje:

 1. V případě oprávněné reklamace budou závadná místa dle výběru výrobce zdarma opravena či vyměněna.
 2. Pokud výrobce již nemůže dekor dodat, bude poskytnuta rovnocenná náhrada z aktuálně platného dodávaného sortimentu.
 3. Záruka může platit pouze v České republice.
 4. V případě provedení záruční opravy se neprodlužuje záruční doba. Záruční servis se řídí časovou hodnotou zboží, tzn. že během celé záruční doby se náhradní výkon snižuje v porovnání s novou hodnotou zboží ročně o procentuální podíl zohledňující délku záruční doby, tzn.

V případě využití záručního servisu hradí zákazník rozdíl mezi současnou a pořizovací hodnotou.