:

Záruční podmínky pro laminátové podlahy LOGOCLIC®

Laminátové podlahy LOGOCLIC® – kvalitní bydlení se zárukou

Produkty LOGOCLIC® jsou robustní a trvanlivé – na to vám dáme záruku až 20 let!

Záruční podmínky jsou následující:

 1. Pokládku je nutno provést dle platného návodu k pokládce LOGOCLIC®.
 2. V objektu je nutno nanést lepidlo na produkty v souladu s návodem k pokládce.
 3. Při používání a údržbě je nutno zohlednit pokyny uvedené v návodu k pokládce LOGOCLIC®.
 4. Mimořádné zatížení, mechanická poškození a také nesprávná údržba jsou vyloučeny ze záruky.
 5. Za oděr krycí vrstvy se považuje souvislá plocha o velikosti minimálně jednoho cm², která na dekorační vrstvě zcela chybí. Oděry na hranách prvků nespadají do záručních nároků.
 6. Reklamaci je nutno oznámit prodejci písemně a přiložit originál prodejního dokladu, nejpozději 30 dnů po vzniku vady.
 7. Podlahová prkna s viditelnými závadami nesmí být položena. V opačném případě záruční nároky zanikají.
 8. Společnost BAUHAUS k.s. si vyhrazuje právo provést posouzení reklamovaného zboží přímo na místě.

Záruční servis zahrnuje:

 1. V případě oprávněné reklamace budou závadná místa dle výběru výrobce zdarma opravena či vyměněna.
 2. Pokud výrobce již nemůže dekor dodat, bude poskytnuta rovnocenná náhrada z aktuálně platného dodávaného sortimentu.
 3. Záruka může platit pouze v České republice.
 4. V případě provedení záruční opravy se neprodlužuje záruční doba. Záruční servis se řídí časovou hodnotou zboží, tzn. že během celé záruční doby se náhradní výkon snižuje v porovnání s novou hodnotou zboží ročně o procentuální podíl zohledňující délku záruční doby, tzn.

V případě využití záručního servisu hradí zákazník rozdíl mezi současnou a pořizovací hodnotou.


nahoru

CMS


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept