:

Naše odpovědnost za životní prostředí

LOGOCLIC® se zasazuje o ochranu přírody

Laminát LOGOCLIC® se vyrábí ekologickým způsobem ze surového dřeva z průběžně obnovovaných dřevních porostů. Naše aktivní prosazování udržitelného lesního hospodaření a náš úsporný přístup k práci s cennou dřevní surovinou z nás už dlouhá léta dělá průkopníky na poli výroby ekologicky šetrných podlahových krytin. Díky tomuto způsobu výroby, který je šetrný k životnímu prostředí a neplýtvá zdrojovými surovinami, je také likvidace laminátu LOGOCLIC® naprosto bezproblémová. Náš laminát není nutné, na rozdíl od řady jiných podlahových krytin, deklarovat jako nebezpečný odpad. Tím také zajišťujeme, že naše ekologická stopa zůstává na co nejnižší úrovni.

Plné nasazení ve prospěch přírodního prostoru Les

Ale naše angažmá jde ještě dále: Ve spolupráci s různými iniciativami se staráme o rozvoj ochrany přírody a životního prostředí.

Příkladem je naše spolupráce s nadací „Společnost Les“ na revitalizaci a nové osázení vybraných německých lesních porostů v průběhu roku 2012. Aktivní využití naší role, jako koordinátora a mecenáše rozličných ekologických iniciativ, je ukotveno hluboko ve filozofii značky LOGOCLIC®. Jako uživateli lesa, tohoto přírodního zdroje, nám velmi leží na srdci přispět k ochraně tohoto původního životního prostoru a jeho velké druhové rozmanitosti. Svým rozhodnutím pro výrobky LOGOCLIC® nám pomůžete v dalším rozvoji našich iniciativ a stanovení nových impulzů k ochraně a zachování nepoškozené přírody v naší vlasti.


nahoru

CMS