Til Indhold

Til hvad bruges profiler? 

Profiler skaber flydende overgange mellem forskellige gulvbelægninger eller rum og sørger for perfekte kanter.

LOGOCLIC® Profiler

Profilernes montering 

  1. Bor huller
  2. Placér dyvlerne inde i skinnen ved at forskyde den.
  3. Bank listen ind
  1. Bor huller.
  2. Skru listen på.
  1. Tag beskyttelsesfolien af.
  2. Tryk profilen fast.