Til Indhold

Hvad er trin- og ganglyd og hvad kan jeg gøre mod denne? 

Trinlyd er en særlig form for struktur-båret støj. Den opstår når man går på gulvet og overføres via de flankerende vægge og loftet til de tilstødende rum og udsendes som luftbåret støj. Denne støj måles i dB. For at modvirke trinlyd anvendes der en trinlydisolering under laminatet ved lægningen af laminatgulvet. Produktgruppe Silentos, Ambienta og Elegancia har en integreret trin- og ganglydisolering.

Pro Acoustic+
Til­be­hør