Indhold:

Brandklasse CflS1

Forkortelser iht. DIN EN13501-1 til brandhæmmende byggematerialer.
(Cfl – brandhæmmende; S1 – ingen/næsten ingen røgudvikling).

« tilbage til oversigt


op