:

Bezpečnost díky systému certifikovaného lesního hospodářství PEFC

Laminát LOGOCLIC® z certifikovaného lesního hospodářství

Certifikační systém udržitelného lesního hospodářství (PEFC) zajišťuje, že dřevo, které se používá k výrobě laminátu LOGOCLIC® pochází z udržitelně obhospodařovaných lesů.

Proč je laminát LOGOCLIC® vyroben udržitelným způsobem?

  • Nevykácí se více dřeva, než ho stihne dorůst
  • Po vykácení se staráme o to, aby opět vznikl nový les.
  • Druhová pestrost lesních ekosystémů zůstává zachována.
  • Chráníme výkon lesů, co se týče ochrany vody a půdy

Co je přesně certifikace PEFC?

Zkratka PEFC znamená „Programme for the Endorsment of Forest Certification Systems“, česky „Certifikační systém trvale udržitelného lesního hospodářství“. Certifikace PEFC je nezávislým a transparentním kontrolním systémem prověřování udržitelného a tím příkladného lesního hospodaření. Všichni vlastníci lesů se ho mohou dobrovolně účastnit.

PEFC je zároveň průkazním systémem k prověření původu výrobku. Tento průkazní systém sahá od certifikovaných lesům přes provozy, které zpracovávají dřevo, až po koncové výrobky v obchodech.

 

Laminát pro životní prostředí – udržitelné hospodaření

K výrobě laminátu se používá výhradně dřevo z udržitelně vedeného lesního hospodářství. Tím je také umožněna výroba udržitelného laminátu. Zároveň použitím domácího dřeva také odpadá zátěž životního prostředí způsobená dlouhým transportem – dodatečné plus. Laminát značky LOGOCLIC® se kromě toho vyrovnává recyklovaným výrobkům, protože: k výrobě se kromě kulatiny používají také dřevěné zbytky dřevozpracujícího průmyslu. Dále už nevyužitelné zbytky pak přeměňujeme v našich elektrárnách na spalování biomasy na ekologický proud, který opět použijeme k naší výrobě.


nahoru

CMS