:

Bezpečnost díky systému certifikovaného lesního hospodářství PEFC

Laminát LOGOCLIC® z certifikovaného lesního hospodářství

Certifikační systém udržitelného lesního hospodářství (PEFC) zajišťuje, že dřevo, které se používá k výrobě laminátu LOGOCLIC® pochází z udržitelně obhospodařovaných lesů.

Proč je laminát LOGOCLIC® vyroben udržitelným způsobem?

  • Nevykácí se více dřeva, než ho stihne dorůst
  • Po vykácení se staráme o to, aby opět vznikl nový les.
  • Druhová pestrost lesních ekosystémů zůstává zachována.
  • Chráníme výkon lesů, co se týče ochrany vody a půdy

Co je přesně certifikace PEFC?

Zkratka PEFC znamená „Programme for the Endorsment of Forest Certification Systems“, česky „Certifikační systém trvale udržitelného lesního hospodářství“. Certifikace PEFC je nezávislým a transparentním kontrolním systémem prověřování udržitelného a tím příkladného lesního hospodaření. Všichni vlastníci lesů se ho mohou dobrovolně účastnit.

PEFC je zároveň průkazním systémem k prověření původu výrobku. Tento průkazní systém sahá od certifikovaných lesům přes provozy, které zpracovávají dřevo, až po koncové výrobky v obchodech.

 

Laminát pro životní prostředí – udržitelné hospodaření

K výrobě laminátu se používá výhradně dřevo z udržitelně vedeného lesního hospodářství. Tím je také umožněna výroba udržitelného laminátu. Zároveň použitím domácího dřeva také odpadá zátěž životního prostředí způsobená dlouhým transportem – dodatečné plus. Laminát značky LOGOCLIC® se kromě toho vyrovnává recyklovaným výrobkům, protože: k výrobě se kromě kulatiny používají také dřevěné zbytky dřevozpracujícího průmyslu. Dále už nevyužitelné zbytky pak přeměňujeme v našich elektrárnách na spalování biomasy na ekologický proud, který opět použijeme k naší výrobě.


nahoru

CMS


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept