:

Cyklus životního prostředí a ekobilance

Laminát LOGOCLIC® – proti změně klimatu

Výroba laminátu LOGOCLIC® a výrobek samotný jsou šetrné k životnímu prostředí. Dřevo se při výrobě laminátu používá jako surovina, čímž není uvolňován CO₂, ale naopak vázán. K tomu se z lesa vytěží pouze takový objem dřeva, který může přirozenou cestou opět dorůst. To vše vytváří nepřerušovaný cyklus životního prostředí a pozitivní ekobilanci.

Příklad úspory tvorby CO2

Jako příklad tohoto tvrzení: Na 1 m³ kvalitní vysoce zhuštěné vláknité desky (HDF) potřebujeme cca 850 kg dřeva. V souladu s tím je v 850 kg/m³ dřeva vázáno 1 555,5 kg CO₂. Proto je v m² podlahové krytiny při průměrné tloušťce 7,4mm hrubé desky vázáno 1 555,5 Kg/m³ * 0,0074m = 11,51 kg CO₂. Proto: Čím více CO₂ bude vázáno, tím méně ho bude v životním prostředí.

PProdukty LOGOCLIC® snižují množství CO2 v životním prostředí

Produkty LOGOCLIC® vážou každý rok 4,05 mil. tun CO₂. To odpovídá produkci 710 000 domácností. Zpracováváme kulatinu nejvyšší kvality určenou ke zpracování a využíváme i odřezky z dřevozpracujících závodů. Zbytky, které není možné dále zhodnotit, přeměníme v našich elektrárnách na spalování biomasy na ekologickou elektřinu a teplo pro výrobu, což životnímu prostředí uspoří zhruba 690 000 tun CO₂ ve srovnání s výrobou energie ze zemního plynu.

Lesy jako úložiště CO2

Lesy jsou důležitým úložištěm CO₂, hrají důležitou roli právě na pozadí přibývajícího objemu CO₂ v atmosféře. Zhruba 85 procent celosvětového CO₂ je navázáno ve dřevě lesů. Ochrana lesů se pak rovná ochraně klimatu. Pokud se z lesa odebere pouze tolik dřeva, kolik ho za stejnou dobu doroste – v tom případě se hovoří o udržitelném lesnictví – pak je celková CO₂ bilance lesa neutrální.

Kácení lesů zesiluje změnu klimatu

Pokud ale dojde k úplnému vykácení nebo vypálení lesa, veškerý CO₂, který zde byl navázán po desetiletí nebo staletí se tím opět uvolní a tím se urychlí skleníkový efekt. Téměř pětina emisí CO₂ způsobených lidskou činností pochází toho času (stav v roce 2005) z vypalování tropických pralesů.

Udržitelně vyrobený laminát je krok správným směrem

Udržitelná výroba laminátu je proto nanejvýš důležitá. Náš způsob výroby a přeměna biomasy na ekologický proud mají za cíl působit proti změně klimatu. Proto je ochrana životního prostředí nedílnou součástí filozofie značky LOGOCLIC®.

Zdroj: BRÜNIG, E.F., 1990: Forstwirtschaft und Klimaänderung. Allgem. Forstz. 45: 258-261.


nahoru

CMS


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept