:

Cyklus životního prostředí a ekobilance

Laminát LOGOCLIC® – proti změně klimatu

Výroba laminátu LOGOCLIC® a výrobek samotný jsou šetrné k životnímu prostředí. Dřevo se při výrobě laminátu používá jako surovina, čímž není uvolňován CO₂, ale naopak vázán. K tomu se z lesa vytěží pouze takový objem dřeva, který může přirozenou cestou opět dorůst. To vše vytváří nepřerušovaný cyklus životního prostředí a pozitivní ekobilanci.

Příklad úspory tvorby CO2

Jako příklad tohoto tvrzení: Na 1 m³ kvalitní vysoce zhuštěné vláknité desky (HDF) potřebujeme cca 850 kg dřeva. V souladu s tím je v 850 kg/m³ dřeva vázáno 1 555,5 kg CO₂. Proto je v m² podlahové krytiny při průměrné tloušťce 7,4mm hrubé desky vázáno 1 555,5 Kg/m³ * 0,0074m = 11,51 kg CO₂. Proto: Čím více CO₂ bude vázáno, tím méně ho bude v životním prostředí.

PProdukty LOGOCLIC® snižují množství CO2 v životním prostředí

Produkty LOGOCLIC® vážou každý rok 4,05 mil. tun CO₂. To odpovídá produkci 710 000 domácností. Zpracováváme kulatinu nejvyšší kvality určenou ke zpracování a využíváme i odřezky z dřevozpracujících závodů. Zbytky, které není možné dále zhodnotit, přeměníme v našich elektrárnách na spalování biomasy na ekologickou elektřinu a teplo pro výrobu, což životnímu prostředí uspoří zhruba 690 000 tun CO₂ ve srovnání s výrobou energie ze zemního plynu.

Lesy jako úložiště CO2

Lesy jsou důležitým úložištěm CO₂, hrají důležitou roli právě na pozadí přibývajícího objemu CO₂ v atmosféře. Zhruba 85 procent celosvětového CO₂ je navázáno ve dřevě lesů. Ochrana lesů se pak rovná ochraně klimatu. Pokud se z lesa odebere pouze tolik dřeva, kolik ho za stejnou dobu doroste – v tom případě se hovoří o udržitelném lesnictví – pak je celková CO₂ bilance lesa neutrální.

Kácení lesů zesiluje změnu klimatu

Pokud ale dojde k úplnému vykácení nebo vypálení lesa, veškerý CO₂, který zde byl navázán po desetiletí nebo staletí se tím opět uvolní a tím se urychlí skleníkový efekt. Téměř pětina emisí CO₂ způsobených lidskou činností pochází toho času (stav v roce 2005) z vypalování tropických pralesů.

Udržitelně vyrobený laminát je krok správným směrem

Udržitelná výroba laminátu je proto nanejvýš důležitá. Náš způsob výroby a přeměna biomasy na ekologický proud mají za cíl působit proti změně klimatu. Proto je ochrana životního prostředí nedílnou součástí filozofie značky LOGOCLIC®.

Zdroj: BRÜNIG, E.F., 1990: Forstwirtschaft und Klimaänderung. Allgem. Forstz. 45: 258-261.


nahoru

CMS