Indhold:

Sikkerhed gennem PEFC skovcertificeringssystemet

LOGOCLIC® laminat fra certificeret skovbrug

Certificeringssystemet for bæredygtigt skovbrug (PEFC) forsikrer, at det træ, der bruges til LOGOCLIC® laminat, stammer fra bæredygtigt forvaltede skove.

Hvorfor er laminat fra LOGOCLIC® bæredygtigt?

  • Der bliver ikke fældet mere træ, end der vokser efter
  • Efter fældningen bliver der sørget for, at der vokser ny skov.
  • Den biologiske mangfoldighed i økologiske skovsystemer bevares.
  • Skovenes bidrag til beskyttelsen af vand-, jordbund og klima beskyttes.

Hvad er PEFC nøjagtigt?

PEFC betyder „Programs for the Endorsment of Forest Certification Systems“, på dansk „Certificeringssystem for bæredygtigt skovbrug“. PEFC certificeringen er et uafhængigt og gennemskueligt system til kontrol og således forbilledligt skovbrug. Alle skovejere kan deltage frivilligt.

PEFC er desuden et påvisningssystem til kontrol af et produkts oprindelse. Dette påvisningssystem omfatter alt fra de certificerede skove over de træforarbejdende virksomheder til slutproduktet i butikken.

 

Laminat til miljøet – bæredygtig økonomi

Ved produktionen af laminat anvendes der udelukkende træ fra bæredygtigt skovbrug. Således er en bæredygtig laminat produktion garanteret. På grund af brugen af lokalt træ bortfalder desuden miljøbelastningen som følge af lange transportveje – et ekstra plus. Laminat fra LOGOCLIC® kan desuden betegnes som et genbrugsprodukt, for: der anvendes foruden rundtræ også trærester fra savværker. Ikke anvendelige rester omdanner vi til grøn strøm i vores biomassefyrede kraftværker, som vi så bruger til produktionen.


op

CMS