Indhold:

Miljøkredsløb og økologisk balance

Laminat fra LOGOCLIC® – mod klimaændringer

Både produktionen og selve laminatet fra LOGOCLIC® er miljøvenligt. Træ udgør den væsentlige bestanddel ved fremstillingen af laminat, således bliver CO₂ ikke afgivet, men bundet. Desuden bliver der kun brugt så meget træ, som der kan vokse efter på en naturlig måde. Alt dette sørger for et intakt miljøkredsløb og en positiv økologisk balance.

Eksempel på besparelse af CO2

Som et eksempel på dette: Til 1 m³ højkomprimeret fiberplade (HDF) skal vi bruge ca. 850 kg træ. Tilsvarende er der i 850 kg/m³ træ bundet 1.555,5 kg CO₂. Således er der i 1 m² gulv med en gennemsnitstykkelse på 7,4 mm råplade bundet 1.555,5 kg/m³ * 0,0074m = 11,51 kg CO₂. For: jo mere CO₂ der bindes, jo mindre belaster det miljøet.

Produkter fra LOGOCLIC® sparer miljøet for CO2

Produkterne fra LOGOCLIC® binder hvert år 4,05 millioner tons CO₂. Det svarer til et udslip fra 710.000 husholdninger. Vi forarbejder skærbart rundtræ af bedste kvalitet og forædler biprodukterne til træmaterialer. Rester, der ikke kan forædles, forvandler vi til grøn strøm og varme i vores biomassefyrede kraftværker til produktionen, hvad der sparer miljøet for ca. 690.000 tons CO₂ i forhold til energiproduktion fra naturgas.

Skove som CO2 lager

Skove er vigtige CO₂ lagre, som med henblik på det tiltagende CO₂ indhold i atmosfæren spiller en vigtig rolle. Ca. 85 procent af verdens CO₂ er bundet i skovenes træer. Bevarelse af skovene er således klimabeskyttelse. Så længe er kun bruges så meget træ, som der kan vokse efter i den samme periode – man taler så om bæredygtigt skovbrug – er skovens CO₂ balance neutral.

Skovrydninger forstærker klimaændringer

Fældes eller brændes skove endeligt ned, bliver det over årtier eller endda over århundreder bundne CO₂ igen frisat og fremmer således drivhuseffekten. Næsten en femtedel af de af mennesker forårsagede CO₂ emissioner stammer for tiden (status 2005) fra brandrydninger af tropiske skove.

Bæredygtig laminat er et skridt i den rigtige retning

Den bæredygtige produktion af laminat er således meget vigtig. Vores produktionsmåde og omdannelsen af biomasse til grøn strøm skal modvirke klimaændringer. Derfor er miljøbeskyttelse en væsentlig del af LOGOCLIC® filosofien.

Quelle: BRÜNIG, E.F., 1990: Skovbrug og klimaændring. Generel skov. 45: 258-261.


op

CMS