Indhold:

Vores ansvar for miljøet

LOGOCLIC® viser initiativ til beskyttelse af naturen

Laminat fra LOGOCLIC® produceres med miljøvenlige metoder af regenerative råstoffer. Vores aktive indsats for bæredygtigt skovbrug og vores økonomiske omgang med den kostbare ressource træ har i mange år gjort os til pionerer inden for miljøvenlig produktion af gulvbelægninger. På grund af denne ressource- og miljøvenlige produktionsmåde er en bortskaffelse af LOGOCLIC® laminat også særdeles uproblematisk. Vores laminat skal, anderledes end andre gulvbelægninger, ikke klassificeres som storskrald. Derved sikrer vi, at vores økologiske fodaftryk holdes så lille som muligt.

Fuld indsats for skoven

Men vores engagement går videre: Vi sætter os med forskellige initiativer ind for miljø- og naturbeskyttelse.

Eksemplarisk var vores kooperation med stiftelsen „Foretagende Skov“ om revitalisering og anlægning af nye tyske skove i 2012. Den aktive brug af vores rolle som kommunikator og initiativtager ved miljøbeskyttelsesinitiativer er dybt forankret i LOGOCLIC® filosofien. Som bruger af den naturlige ressource skov er det meget vigtigt for os at bidrage til beskyttelse af dette oprindelige levested og den store biologiske mangfoldighed. Med din beslutning for produkter fra LOGOCLIC® hjælper du os med at videreføre vores initiativer og at give yderligere impulser til bevarelse og beskyttelse af den intakte natur i vores hjemland.


op

CMS


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept