İçindekiler:

Isı iletkenlik kabiliyeti (eskiden ısı iletkenlik sayısı)

1 m≈ uzunlukta 1 K (= 1 C°) ısı farkında her saniyede transport edilen ısı miktarını J olarak belirtir. Isı iletkenlik kabiliyeti inşaat malzemelerinin ısı koruma kanıtı olarak gereklidir. Çok muazzam olan ısı iletkenliklerinden dolayı laminat zeminler sıcak su zemin kaloriferlerinin üzerine çok uygundurlar (→Zemin kaloriferi). Zemin kaloriferinde bütün materyallerin toplamı 0,15 m2 K/W aşmamalıdır. Zemin kaloriferi kullanılmayacak ise yüksek veya düşük iletkenlik kabiliyeti istediğine müşteri karar verir.

« Genel bakışa dön


yukarıya


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept