İçindekiler:

Isı iletkenlik kabiliyeti (eskiden ısı iletkenlik sayısı)

1 m≈ uzunlukta 1 K (= 1 C°) ısı farkında her saniyede transport edilen ısı miktarını J olarak belirtir. Isı iletkenlik kabiliyeti inşaat malzemelerinin ısı koruma kanıtı olarak gereklidir. Çok muazzam olan ısı iletkenliklerinden dolayı laminat zeminler sıcak su zemin kaloriferlerinin üzerine çok uygundurlar (→Zemin kaloriferi). Zemin kaloriferinde bütün materyallerin toplamı 0,15 m2 K/W aşmamalıdır. Zemin kaloriferi kullanılmayacak ise yüksek veya düşük iletkenlik kabiliyeti istediğine müşteri karar verir.

« Genel bakışa dön


yukarıya