İçindekiler:

Çevre için sorumluluğumuz

LOGOCLIC® doğa koruma için inisiyatif almaktadır

LOGOCLIC® laminatları çevre dostu metotlar ile tekrar yetişen ham maddelerden imal edilmektedir. Dayanıklı ağaç sanayisi için yapmış olduğumuz aktif çalışmalar, değerli bir kaynak olan ağaç ile tasarruflu bir şekilde hareketimiz bizi senelerden beri zemin kaplamalarının çevre dostu imalatında lider konuma getirmektedir. Bu kaynak ve çevre koruyucu imalat şeklinden dolayı LOGOCLIC® laminatlarının imhası da gayet problemsizdir. Laminatlarımız, başka birçok laminatlarda olduğu gibi, hacimli çöp olarak sınıflandırılamaz. Bu sayede biz ekolojik ayak izimizin mümkün olduğu kadar ufak kalmasını güvenlik altına almaktayız.

Doğal alan orman için kapsamlı bir çalışma

Fakat angajmanımız bundan daha da fazladır: Biz, birçok çevre ve doğa inisiyatifleri ile birlikte çalışmaktayız.

2012 senesinde "Teşebbüs Orman" vakfı ile birlikte Alman orman mevcudunun yeniden canlandırılması için yapmış olduğumuz müşterek çalışma bu konuda bir örnek teşkil etmiştir. Çevre Koruma İnisiyatiflerinin iletişim organı ve olanak sağlayıcı olarak rolümüzün aktif olarak kullanılması LOGOCLIC® felsefesinde derin bir şekilde yerleşmiştir. Doğal kaynak ormanın kullanıcısı olarak bu asıl yaşam alanının korunmasına ve büyük çeşitliliğine katkıda bulunmak bizim için büyük bir önem teşkil etmektedir. LOGOCLIC® ürünleri lehine vereceğiniz karar ile bize inisiyatiflerimizi devam ettirmede ve ülkemizdeki işler bir doğanın muhafazasında ve elde tutulmasına yardımcı olmaktasınız.


yukarıya

CMS