İçindekiler:

Alt zemin sağlamlığı

Laminat döşenmeye başlanmasından önce alt zeminin yaylanma yapmadığı veya yüklenme durumunda çökme yapmadığı güvenlik altına alınmadır (halı laminat döşeme için uygun alt zemin değildir). Burada basınç dayanıklılığının 0,5 mm çökme derinliğini aşmaması söz konusudur.

« Genel bakışa dön


yukarıya