İçindekiler:

Alt zemin sağlamlığı

Laminat döşenmeye başlanmasından önce alt zeminin yaylanma yapmadığı veya yüklenme durumunda çökme yapmadığı güvenlik altına alınmadır (halı laminat döşeme için uygun alt zemin değildir). Burada basınç dayanıklılığının 0,5 mm çökme derinliğini aşmaması söz konusudur.

« Genel bakışa dön


yukarıya


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept