İçindekiler:

Ayak pervazlar dekorda daima %100 zemine uymakta mıdır?

Pervazların ve zeminlerin değişik imalat şeklinden dolayı zemine hakikaten %100 „eşit dekorda“ pervaz imal etmek mümkün değildir. Bütün pervazlar zemin dekoruna benzemektedir.

Ek Sorular:

« Genel bakışa geri dön


yukarıya