İçindekiler:

Ayak pervazlar dekorda daima %100 zemine uymakta mıdır?

Pervazların ve zeminlerin değişik imalat şeklinden dolayı zemine hakikaten %100 "eşit dekorda" pervaz imal etmek mümkün değildir. Bütün pervazlar zemin dekoruna benzemektedir.

Ek Sorular:

« Genel bakışa geri dön


yukarıya


This website uses Cookies that are necessary for full use of the website.
Detailed information about the use of Cookies on this website can be found in our data privacy policy.
There, the use of Cookies can also be declined.
Accept