İçindekiler:

Aşınma sınıfı (AC3, AC4, AC5)

Bir laminat zeminin aşınmaya karşı dayanıklılığını belirtir. Aşınma sınıfı kontrol edilecek olan maddenin kontrol tertibatına gerdirilerek zımpara kağıdı ile gerdirilmiş olan tekerlekleri (sürtme tekerlekleri) kontrol edilecek olan maddenin üzerine yerleştirilmesi ile tespit edilmektedir. Başlangıç aşınma noktası (→IP) dekor baskısında ilk defa net olarak görünen aşınma noktasıdır. Aşınma sınıfı Euro-Norm EN 13329 normuna göre sınıflandırılmaktadır.

« Genel bakışa dön


yukarıya